Zajęcia Krav Maga prowadzone są zgodnie z celami określonymi przez twórcę systemu I. Lichtenfelada.

Zasadniczym jest opanowanie prostych środków, które zwiększają szanse skutecznej obrony w sytuacjach zagrożenia przede wszystkim życia i zdrowia. Generalnie też szkolenie odnosi się do kształtowania wiedzy i nawyków właściwego zachowania w sytuacjach trudnych.

Bardzo istotnym w szkoleniu prowadzonym przez Piotra Święcickiego jest aspekt poruszania się w granicach obowiązującego prawa.

System Krav Maga nie jest dyscypliną sportową. Nie prowadzimy rywalizacji. Działamy w ramach obrony koniecznej, ew. w stanie wyższej konieczności.

Jak najbardziej oczywistym jest też to, że Krav Maga jako dziedzina praktyczna stara się reagować na wszelkie aspekty zagrożeń. Podlega stałej ewolucji. Coś co w przeszłości dawało efekty, dzisiaj może i powinno być weryfikowane, bo mamy nowe doświadczenia, mamy bogatszą wiedzę.

Przekrojowe szkolenie w systemie daje narzędzia zarówno do działania w sytuacji niespodziewanej, zaskakującej jak i walki podczas starcia bezpośredniego.

W kontekście walki jest to szkolenie w różnych płaszczyznach (stójka, parter).

W aspektach samoobrony jest to działanie przy zagrożeniu ze strony jednego bądź wielu napastników, nieuzbrojonych lub atakujących niebezpiecznymi narzędziami.

Naczelnym jednak dla systemu Krav Maga, tym samym dla szkolenia prowadzonego przez mł. insp. w st. sp. Piotra Święcickiego jest i musi być:

  • możliwie proste,
  • możliwie szybkie
  • i możliwie skuteczne działanie.

Jeśli możesz uniknąć zagrożenia to go unikaj.

Pamiętaj jednak, że BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE JEST TWOIM PRAWEM !


Rozpocznij naukę i dołącz do nas!

Sprawdź i rozpocznij trening Krav Maga!
© 2015 KRAV MAGA Peter’s Center