Twórcą systemu KRAV MAGA był Imi Lichtenfeld (hebr. Imi Sde-Or), urodzony w 1910 roku w Budapeszcie (wtedy Austro-Węgry).

Dzieciństwo i młodość spędził w Bratysławie. Jego ojciec Emanuel był detektywem i instruktorem samoobrony w czeskiej policji - jednym z najskuteczniejszych wywiadowców, o znacznej liczbie zatrzymań przestępców.
Imi wychowywał się m.in. w salach treningowych klubu "Herkules" - założonego przez ojca, jednego z pierwszych w Europie klubów, gdzie ćwiczono ciężką atletykę, zapasy, boks i samoobronę. Imi jako szczególnie utalentowany został w 1928 r. mistrzem Słowacji w zapasach, a w 1929 r. w boksie i gimnastyce. Był to początek jego kariery sportowej.

I. Lichtenfelad - Krav Maga

Odnosił międzynarodowe sukcesy szczególnie w zapasach, będąc z czasem notowany jako trzeci na świecie. W latach trzydziestych, wraz z nasilającym się terrorem faszystowskim Imi zorganizował grupę samoobrony, która broniła dzielnicy żydowskiej. Toczył dziesiątki walk ulicznych w których często liczniejsi faszyści używali noży, pałek, łańcuchów i kastetów.

Wtedy też zorientował się, że mimo tak znakomitego doświadczenia w walkach sportowych jakie posiadał - nie wystarczało ono wobec bezpardonowej walki realnej, z kilkoma przeciwnikami. Życie zaczęło szybko weryfikować stosowaną taktykę i skuteczność technik. Tak zaczęły się rodzić zręby systemu nazwanego później Krav Maga.

Od początku nakazem chwili stała się konieczność jak najszybszego uczenia skutecznych metod walki z kilkoma, często uzbrojonymi przeciwnikami. Podstawowa stała się umiejętność posługiwania się kijem, nożem a także przedmiotami podręcznymi.

W 1940 roku wobec groźby zatrzymania przez gestapo, Imi uciekł Dunajem używając łodzi rzecznej o nazwie "Penczo". Historia jego eskapady mogłby starczyć na film sensacyjny, a wszystko działo się w rzeczywistości wojennej. Statek, którym Imi dopływał do Palestyny został trafiony pociskiem i Imi z kilkoma przyjaciółmi spędzili w wodzie 24 godziny.

W Palestynie Imi Lichtenfeld stał się szefem wyszkolenia walki wręcz organizacji samoobrony żydowskiej Hagana, szkoląc i biorąc udział m.in. w akcjach elitarnych grup specjalnych Palmach i Palyam (dywersyjne jednostki morskie). W 1948 roku, wraz z utworzeniem państwa Izrael, Hagana przekształcona została w Izraelskie Siły Obrony (IDF, po hebr. Tsahal), a Imi został Szefem Wyszkolenia Fizycznego i Walki Wręcz. Funkcję tę pełnił przez 20 lat, aż do przejścia na emeryturę w 1968 roku.

Przez cały ten czas i później (aż do dnia dzisiejszego), Krav Maga była i jest nieustannie udoskonalana - metody treningowe, techniki i taktyka walki ciągle weryfikowane i dostosowywane do zagrożeń w Izraelu.

I. Lichtenfelad - Krav Maga I. Lichtenfelad - Krav Maga I. Lichtenfelad - Krav Maga I. Lichtenfelad - Krav Maga I. Lichtenfelad - Krav Maga I. Lichtenfelad - Krav Maga I. Lichtenfelad - Krav Maga I. Lichtenfelad - Krav Maga I. Lichtenfelad - Krav Maga I. Lichtenfelad - Krav Maga

Sprawdź, kiedy i gdzie trenujemy i dołącz do nas!

Sprawdź i rozpocznij trening Krav Maga!
© 2015 KRAV MAGA Peter’s Center